พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

The opening and ending themes for the new OVA show,'Mazinkaizer.' The opening theme is by JAM Project featuring Hironobu Kageyama, and the ending theme is by JAM Project featuring Ichiro Mizuki.


Tracklist

1 FIRE WARS        3:42

2 TORNADO          4:49

3 FIRE WARS (Off Vocal Version)       3:42

4 TORNADO (Off Vocal Version)          4:49
q select pid from dex_product where pid<>'9237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3824,10161,13786,7437,13668,23395,2734,23939,20908,1485,3833,22123,21336,6545,1414,8283,4849,4950 Array ( [0] => 3824 [1] => 10161 [2] => 13786 [3] => 7437 [4] => 13668 [5] => 23395 [6] => 2734 [7] => 23939 [8] => 20908 [9] => 1485 [10] => 3833 [11] => 22123 [12] => 21336 [13] => 6545 [14] => 1414 [15] => 8283 [16] => 4849 [17] => 4950 )