สินค้าหมด

250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9227' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5531,6101,7918,4677,3952,10319,8711,3931,1098,8628,8629,22548,4676,5062,3932,3929,1097,7913 Array ( [0] => 5531 [1] => 6101 [2] => 7918 [3] => 4677 [4] => 3952 [5] => 10319 [6] => 8711 [7] => 3931 [8] => 1098 [9] => 8628 [10] => 8629 [11] => 22548 [12] => 4676 [13] => 5062 [14] => 3932 [15] => 3929 [16] => 1097 [17] => 7913 )