สินค้าหมด

250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9227' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3930,22548,8711,11900,19481,8628,1096,7543,7916,10320,13645,3929,1097,1091,3951,23687,8630,7918 Array ( [0] => 3930 [1] => 22548 [2] => 8711 [3] => 11900 [4] => 19481 [5] => 8628 [6] => 1096 [7] => 7543 [8] => 7916 [9] => 10320 [10] => 13645 [11] => 3929 [12] => 1097 [13] => 1091 [14] => 3951 [15] => 23687 [16] => 8630 [17] => 7918 )