สินค้าหมด

250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9224' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10728,15582,10344,7476,1097,10320,22548,10319,3591,4244,4338,10004,3431,3932,19481,3931,1094,1099 Array ( [0] => 10728 [1] => 15582 [2] => 10344 [3] => 7476 [4] => 1097 [5] => 10320 [6] => 22548 [7] => 10319 [8] => 3591 [9] => 4244 [10] => 4338 [11] => 10004 [12] => 3431 [13] => 3932 [14] => 19481 [15] => 3931 [16] => 1094 [17] => 1099 )