พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12474,8399,9394,3043,15162,14130,2087,16309,6745,3818,5631,19749,19858,5537,10446,22157,9778,10653 Array ( [0] => 12474 [1] => 8399 [2] => 9394 [3] => 3043 [4] => 15162 [5] => 14130 [6] => 2087 [7] => 16309 [8] => 6745 [9] => 3818 [10] => 5631 [11] => 19749 [12] => 19858 [13] => 5537 [14] => 10446 [15] => 22157 [16] => 9778 [17] => 10653 )