พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2609,7327,12475,19305,7436,5243,4961,18174,21979,17679,22930,19151,6639,17706,8260,19784,13719,10545 Array ( [0] => 2609 [1] => 7327 [2] => 12475 [3] => 19305 [4] => 7436 [5] => 5243 [6] => 4961 [7] => 18174 [8] => 21979 [9] => 17679 [10] => 22930 [11] => 19151 [12] => 6639 [13] => 17706 [14] => 8260 [15] => 19784 [16] => 13719 [17] => 10545 )