พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

First ending song for the animation series coming January 8 2006, "Yomigaeru Sora Rescue Wings" perfromed by Jam Project leader Nobuhiro Kageyama! Includes add-in track by JAM Men''s performer Masaaki Endo, Hiroshi Kitadani, and Yoshiki Fukuyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10158,8829,5509,5330,10824,9220,22419,5182,6268,2469,6869,3444,20165,3530,10716,21018,22683,4702 Array ( [0] => 10158 [1] => 8829 [2] => 5509 [3] => 5330 [4] => 10824 [5] => 9220 [6] => 22419 [7] => 5182 [8] => 6268 [9] => 2469 [10] => 6869 [11] => 3444 [12] => 20165 [13] => 3530 [14] => 10716 [15] => 21018 [16] => 22683 [17] => 4702 )