พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

First ending song for the animation series coming January 8 2006, "Yomigaeru Sora Rescue Wings" perfromed by Jam Project leader Nobuhiro Kageyama! Includes add-in track by JAM Men''s performer Masaaki Endo, Hiroshi Kitadani, and Yoshiki Fukuyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14791,8282,21660,15767,10789,19741,5658,2972,7809,8289,1209,10043,9367,10235,11987,6633,22076,3623 Array ( [0] => 14791 [1] => 8282 [2] => 21660 [3] => 15767 [4] => 10789 [5] => 19741 [6] => 5658 [7] => 2972 [8] => 7809 [9] => 8289 [10] => 1209 [11] => 10043 [12] => 9367 [13] => 10235 [14] => 11987 [15] => 6633 [16] => 22076 [17] => 3623 )