พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9193' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2727,22303,7331,10862,3382,22241,2245,2241,22120,13672,17235,21979,6795,2886,11222,15721,5240,11985 Array ( [0] => 2727 [1] => 22303 [2] => 7331 [3] => 10862 [4] => 3382 [5] => 22241 [6] => 2245 [7] => 2241 [8] => 22120 [9] => 13672 [10] => 17235 [11] => 21979 [12] => 6795 [13] => 2886 [14] => 11222 [15] => 15721 [16] => 5240 [17] => 11985 )