พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9193' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4068,23943,5800,22831,22800,482,9135,1564,18555,10530,22749,19315,14113,1402,10776,13175,9234,3180 Array ( [0] => 4068 [1] => 23943 [2] => 5800 [3] => 22831 [4] => 22800 [5] => 482 [6] => 9135 [7] => 1564 [8] => 18555 [9] => 10530 [10] => 22749 [11] => 19315 [12] => 14113 [13] => 1402 [14] => 10776 [15] => 13175 [16] => 9234 [17] => 3180 )