พรีออเดอร์

.

2,450 BAHT
2900 BAHT
พรีออเดอร์

Live DVD release from JAM Project mainly featuring footage of their "LIVE 2010 MAXIMIZER - Decade of Evolution -" performance at Nippon Budokan on September 18, 2010. Includes a bonus DVD with digest footage from performances of their 2010 tour, making-of, and more.

q select pid from dex_product where pid<>'9161' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13742,1744,24062,10165,16368,9214,2857,6199,19092,25338,19857,7571,16130,9141,5217,19743,1293,22926 Array ( [0] => 13742 [1] => 1744 [2] => 24062 [3] => 10165 [4] => 16368 [5] => 9214 [6] => 2857 [7] => 6199 [8] => 19092 [9] => 25338 [10] => 19857 [11] => 7571 [12] => 16130 [13] => 9141 [14] => 5217 [15] => 19743 [16] => 1293 [17] => 22926 )