พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'9131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22828,5913,11766,3443,22095,6459,12478,22120,18558,5500,12979,22892,9377,9927,11199,6745,18464,9296 Array ( [0] => 22828 [1] => 5913 [2] => 11766 [3] => 3443 [4] => 22095 [5] => 6459 [6] => 12478 [7] => 22120 [8] => 18558 [9] => 5500 [10] => 12979 [11] => 22892 [12] => 9377 [13] => 9927 [14] => 11199 [15] => 6745 [16] => 18464 [17] => 9296 )