พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'9131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1566,17408,2682,20262,21402,15764,8362,9777,6313,14548,4209,19482,6443,12470,2732,5245,6833,18682 Array ( [0] => 1566 [1] => 17408 [2] => 2682 [3] => 20262 [4] => 21402 [5] => 15764 [6] => 8362 [7] => 9777 [8] => 6313 [9] => 14548 [10] => 4209 [11] => 19482 [12] => 6443 [13] => 12470 [14] => 2732 [15] => 5245 [16] => 6833 [17] => 18682 )