พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'9131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3017,9136,23027,12976,3658,22475,6562,20933,5183,6585,7237,1346,22969,7805,14452,20954,19746,5793 Array ( [0] => 3017 [1] => 9136 [2] => 23027 [3] => 12976 [4] => 3658 [5] => 22475 [6] => 6562 [7] => 20933 [8] => 5183 [9] => 6585 [10] => 7237 [11] => 1346 [12] => 22969 [13] => 7805 [14] => 14452 [15] => 20954 [16] => 19746 [17] => 5793 )