มีสินค้า

DVD

99 BAHT
400 BAHT
add to cart

ทะลวงฝ่าชั้นบรรยากาศด้วยพลังมิตรภาพ!

ศึกทางช้างเผือกของเหล่าไรเดอร์!! ชมรมมาส์คไรเดอร์ถูกขอความร่วมมือจากกลุ่มสืบทอด OSTO องค์กรวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีอวกาศ

[ออสโต้ เลกาซี่] ภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาก็คือ ทำลายดาวเทียมทหาร XVII แกรนไดน์ และสกายไดน์ มนุษย์เหล็กอวกาศที่สหพันธ์

อาลิเซียคิดค้นขึ้นมานั้น วางแผนใช้ XVII ตอบโต้มนุษยชาติ เพื่อยับยั้งสิ่งนี้ พวกคิซารากิ เก็นทาโร่ และชมรมมาสค์ไรเดอร์ทั้ง 8 คน จึงออกเดิน

ทางสู่อวกาศ แต่ต่อหน้าพวกเขามีสายลับสาวสหพันธ์อาลิเซีย อิงกะ บริ้งก์ และมนุษย์เหล็กอวกาศแบล็คไนท์ เข้ามาขัดขวาง สุดท้ายแล้ว จุด

ประสงค์ของอินกะ คืออะไรกัน?