พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

New single release.

q select pid from dex_product where pid<>'9126' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11921,5247,20956,5331,4273,17234,2886,21641,3650,10711,15723,3867,21719,22881,22215,5401,21339,2715 Array ( [0] => 11921 [1] => 5247 [2] => 20956 [3] => 5331 [4] => 4273 [5] => 17234 [6] => 2886 [7] => 21641 [8] => 3650 [9] => 10711 [10] => 15723 [11] => 3867 [12] => 21719 [13] => 22881 [14] => 22215 [15] => 5401 [16] => 21339 [17] => 2715 )