สินค้าหมด

เสื้อเปลี่ยนสีได้ ตามสภาพอากาศ

399 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10483,1783,49,10091,8025,22668,9581,10055,12988,2200,10861,21000,9980,13862,13934,18651,24234,8039 Array ( [0] => 10483 [1] => 1783 [2] => 49 [3] => 10091 [4] => 8025 [5] => 22668 [6] => 9581 [7] => 10055 [8] => 12988 [9] => 2200 [10] => 10861 [11] => 21000 [12] => 9980 [13] => 13862 [14] => 13934 [15] => 18651 [16] => 24234 [17] => 8039 )