มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9109' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18303,8041,8885,9110,1805,8036,6996,2200,11018,8034,15432,10029,4399,5008,19985,8491,18331,20495 Array ( [0] => 18303 [1] => 8041 [2] => 8885 [3] => 9110 [4] => 1805 [5] => 8036 [6] => 6996 [7] => 2200 [8] => 11018 [9] => 8034 [10] => 15432 [11] => 10029 [12] => 4399 [13] => 5008 [14] => 19985 [15] => 8491 [16] => 18331 [17] => 20495 )