มีสินค้า

กระดาษโน๊ต

69 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 70 แผ่น มีลายเส้น เข้าเล่มแบบสันห่วง ขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพา

q select pid from dex_product where pid<>'90' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20034,24988,338,11718,1787,24399,11078,22694,8712,16143,10420,24477,23052,14954,22988,14517,95,13555 Array ( [0] => 20034 [1] => 24988 [2] => 338 [3] => 11718 [4] => 1787 [5] => 24399 [6] => 11078 [7] => 22694 [8] => 8712 [9] => 16143 [10] => 10420 [11] => 24477 [12] => 23052 [13] => 14954 [14] => 22988 [15] => 14517 [16] => 95 [17] => 13555 )