มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8984' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11202,19067,20788,21330,3659,9233,1585,5789,6072,10450,14785,217,6581,4210,4978,19063,4700,6477 Array ( [0] => 11202 [1] => 19067 [2] => 20788 [3] => 21330 [4] => 3659 [5] => 9233 [6] => 1585 [7] => 5789 [8] => 6072 [9] => 10450 [10] => 14785 [11] => 217 [12] => 6581 [13] => 4210 [14] => 4978 [15] => 19063 [16] => 4700 [17] => 6477 )