มีสินค้า

165 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8984' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22503,8280,11765,18546,2704,9149,14449,8283,2822,2853,4273,5478,4202,12475,3596,10592,20268,8933 Array ( [0] => 22503 [1] => 8280 [2] => 11765 [3] => 18546 [4] => 2704 [5] => 9149 [6] => 14449 [7] => 8283 [8] => 2822 [9] => 2853 [10] => 4273 [11] => 5478 [12] => 4202 [13] => 12475 [14] => 3596 [15] => 10592 [16] => 20268 [17] => 8933 )