สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12489,1324,9976,3896,16097,11019,19055,20858,8715,1290,13376,5684,5346,6202,17404,20296,12468,12973 Array ( [0] => 12489 [1] => 1324 [2] => 9976 [3] => 3896 [4] => 16097 [5] => 11019 [6] => 19055 [7] => 20858 [8] => 8715 [9] => 1290 [10] => 13376 [11] => 5684 [12] => 5346 [13] => 6202 [14] => 17404 [15] => 20296 [16] => 12468 [17] => 12973 )