สินค้าเหลือน้อย

165 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13014,5796,6145,10137,3826,22039,5228,6654,13544,22630,10443,21922,10164,19860,9945,4236,5684,9388 Array ( [0] => 13014 [1] => 5796 [2] => 6145 [3] => 10137 [4] => 3826 [5] => 22039 [6] => 5228 [7] => 6654 [8] => 13544 [9] => 22630 [10] => 10443 [11] => 21922 [12] => 10164 [13] => 19860 [14] => 9945 [15] => 4236 [16] => 5684 [17] => 9388 )