สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8980' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22425,3043,3637,22042,5711,22583,2816,21470,1049,6121,7237,702,23486,21243,15792,23382,21919,5782 Array ( [0] => 22425 [1] => 3043 [2] => 3637 [3] => 22042 [4] => 5711 [5] => 22583 [6] => 2816 [7] => 21470 [8] => 1049 [9] => 6121 [10] => 7237 [11] => 702 [12] => 23486 [13] => 21243 [14] => 15792 [15] => 23382 [16] => 21919 [17] => 5782 )