สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8980' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4981,10856,2388,4008,18464,5906,10582,4268,3194,9382,1451,9589,7455,19068,21668,12967,2997,10857 Array ( [0] => 4981 [1] => 10856 [2] => 2388 [3] => 4008 [4] => 18464 [5] => 5906 [6] => 10582 [7] => 4268 [8] => 3194 [9] => 9382 [10] => 1451 [11] => 9589 [12] => 7455 [13] => 19068 [14] => 21668 [15] => 12967 [16] => 2997 [17] => 10857 )