สินค้าเหลือน้อย

165 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8980' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5690,9815,8397,21696,3650,19254,21964,3652,10898,8252,11755,22277,9936,3648,16292,14125,22461,2990 Array ( [0] => 5690 [1] => 9815 [2] => 8397 [3] => 21696 [4] => 3650 [5] => 19254 [6] => 21964 [7] => 3652 [8] => 10898 [9] => 8252 [10] => 11755 [11] => 22277 [12] => 9936 [13] => 3648 [14] => 16292 [15] => 14125 [16] => 22461 [17] => 2990 )