สินค้าเหลือน้อย

165 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8261,6192,17835,21688,5629,9179,9975,12457,2675,7740,14567,13725,6067,5238,6590,18940,14677,9329 Array ( [0] => 8261 [1] => 6192 [2] => 17835 [3] => 21688 [4] => 5629 [5] => 9179 [6] => 9975 [7] => 12457 [8] => 2675 [9] => 7740 [10] => 14567 [11] => 13725 [12] => 6067 [13] => 5238 [14] => 6590 [15] => 18940 [16] => 14677 [17] => 9329 )