สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3654,11529,3887,18859,5537,484,3522,17396,9241,10047,1403,16103,6068,9161,3019,21647,2666,12967 Array ( [0] => 3654 [1] => 11529 [2] => 3887 [3] => 18859 [4] => 5537 [5] => 484 [6] => 3522 [7] => 17396 [8] => 9241 [9] => 10047 [10] => 1403 [11] => 16103 [12] => 6068 [13] => 9161 [14] => 3019 [15] => 21647 [16] => 2666 [17] => 12967 )