มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8953' and ( pcharacter='39' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6220,7247,21828,17199,21822,17200,21823,21844,18910,17198 Array ( [0] => 6220 [1] => 7247 [2] => 21828 [3] => 17199 [4] => 21822 [5] => 17200 [6] => 21823 [7] => 21844 [8] => 18910 [9] => 17198 )