สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10669,21737,3986,3911,1750,5699,2743,5051,13180,21239,7901,20794,19312,11174,5266,14607,6559,6415 Array ( [0] => 10669 [1] => 21737 [2] => 3986 [3] => 3911 [4] => 1750 [5] => 5699 [6] => 2743 [7] => 5051 [8] => 13180 [9] => 21239 [10] => 7901 [11] => 20794 [12] => 19312 [13] => 11174 [14] => 5266 [15] => 14607 [16] => 6559 [17] => 6415 )