สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8924' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22038,13722,3321,22542,8560,9127,5644,3259,22772,14554,4846,10779,20938,8028,6509,9185,10712,5699 Array ( [0] => 22038 [1] => 13722 [2] => 3321 [3] => 22542 [4] => 8560 [5] => 9127 [6] => 5644 [7] => 3259 [8] => 22772 [9] => 14554 [10] => 4846 [11] => 10779 [12] => 20938 [13] => 8028 [14] => 6509 [15] => 9185 [16] => 10712 [17] => 5699 )