สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8913' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3019,20955,17836,22283,9927,8936,4008,9492,13678,10529,17180,12183,22241,20795,5964,10151,3629,19671 Array ( [0] => 3019 [1] => 20955 [2] => 17836 [3] => 22283 [4] => 9927 [5] => 8936 [6] => 4008 [7] => 9492 [8] => 13678 [9] => 10529 [10] => 17180 [11] => 12183 [12] => 22241 [13] => 20795 [14] => 5964 [15] => 10151 [16] => 3629 [17] => 19671 )