มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

นิยายจากจากบทเพลงดังที่ร้อยเรียงเรื่องราว แห่งการ ‘พานพบ’ และ ‘จากลา’ ที่สร้างความประทับใจจนได้รับการทำเป็นภาพยนตร์...

เหตุเพราะมาโรงเรียนสาย ทำให้ ‘ริน’ และ ‘เรน’จับพลัดจับผลูได้ไปเยี่ยมชมชมรมประสานเสียงของโรงเรียนมัธยมปลายโอโตฮามะ เสียงเพลงอันไพเราะ และบทเพลงที่แสนตรึงใจที่ทั้งคู่ได้พบ ณ ที่แห่งนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะขับขานถึงความมุ่งมั่น ความฝัน ความรัก และความผูกพันของเหล่าวัยรุ่นอันน่าน่าประทับใจ...

“ปาฏิหาริย์ที่นำพาให้มาพบคุณนั้น ฉันจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต...”

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8912' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18663,20881,20889,12601,8103,17268,17276,2146,21523,3264,19180,13615,705,12600,15439,7832,6606,21520 Array ( [0] => 18663 [1] => 20881 [2] => 20889 [3] => 12601 [4] => 8103 [5] => 17268 [6] => 17276 [7] => 2146 [8] => 21523 [9] => 3264 [10] => 19180 [11] => 13615 [12] => 705 [13] => 12600 [14] => 15439 [15] => 7832 [16] => 6606 [17] => 21520 )