มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

นิยายจากจากบทเพลงดังที่ร้อยเรียงเรื่องราว แห่งการ ‘พานพบ’ และ ‘จากลา’ ที่สร้างความประทับใจจนได้รับการทำเป็นภาพยนตร์...

เหตุเพราะมาโรงเรียนสาย ทำให้ ‘ริน’ และ ‘เรน’จับพลัดจับผลูได้ไปเยี่ยมชมชมรมประสานเสียงของโรงเรียนมัธยมปลายโอโตฮามะ เสียงเพลงอันไพเราะ และบทเพลงที่แสนตรึงใจที่ทั้งคู่ได้พบ ณ ที่แห่งนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะขับขานถึงความมุ่งมั่น ความฝัน ความรัก และความผูกพันของเหล่าวัยรุ่นอันน่าน่าประทับใจ...

“ปาฏิหาริย์ที่นำพาให้มาพบคุณนั้น ฉันจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต...”

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8912' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13490,3982,23363,13618,3364,17275,13489,12596,3351,2194,22366,3567,23947,3350,15503,1694,3346,17273 Array ( [0] => 13490 [1] => 3982 [2] => 23363 [3] => 13618 [4] => 3364 [5] => 17275 [6] => 13489 [7] => 12596 [8] => 3351 [9] => 2194 [10] => 22366 [11] => 3567 [12] => 23947 [13] => 3350 [14] => 15503 [15] => 1694 [16] => 3346 [17] => 17273 )