มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

นิยายจากจากบทเพลงดังที่ร้อยเรียงเรื่องราว แห่งการ ‘พานพบ’ และ ‘จากลา’ ที่สร้างความประทับใจจนได้รับการทำเป็นภาพยนตร์...

เหตุเพราะมาโรงเรียนสาย ทำให้ ‘ริน’ และ ‘เรน’จับพลัดจับผลูได้ไปเยี่ยมชมชมรมประสานเสียงของโรงเรียนมัธยมปลายโอโตฮามะ เสียงเพลงอันไพเราะ และบทเพลงที่แสนตรึงใจที่ทั้งคู่ได้พบ ณ ที่แห่งนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะขับขานถึงความมุ่งมั่น ความฝัน ความรัก และความผูกพันของเหล่าวัยรุ่นอันน่าน่าประทับใจ...

“ปาฏิหาริย์ที่นำพาให้มาพบคุณนั้น ฉันจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต...”

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8912' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12003,17488,12790,6161,11409,23947,16634,15444,22675,3264,1203,15504,18333,23364,7551,21215,17275,6873 Array ( [0] => 12003 [1] => 17488 [2] => 12790 [3] => 6161 [4] => 11409 [5] => 23947 [6] => 16634 [7] => 15444 [8] => 22675 [9] => 3264 [10] => 1203 [11] => 15504 [12] => 18333 [13] => 23364 [14] => 7551 [15] => 21215 [16] => 17275 [17] => 6873 )