มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

นิยายจากจากบทเพลงดังที่ร้อยเรียงเรื่องราว แห่งการ ‘พานพบ’ และ ‘จากลา’ ที่สร้างความประทับใจจนได้รับการทำเป็นภาพยนตร์...

เหตุเพราะมาโรงเรียนสาย ทำให้ ‘ริน’ และ ‘เรน’จับพลัดจับผลูได้ไปเยี่ยมชมชมรมประสานเสียงของโรงเรียนมัธยมปลายโอโตฮามะ เสียงเพลงอันไพเราะ และบทเพลงที่แสนตรึงใจที่ทั้งคู่ได้พบ ณ ที่แห่งนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะขับขานถึงความมุ่งมั่น ความฝัน ความรัก และความผูกพันของเหล่าวัยรุ่นอันน่าน่าประทับใจ...

“ปาฏิหาริย์ที่นำพาให้มาพบคุณนั้น ฉันจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต...”

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8912' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3807,6390,16101,21215,21523,13488,7492,13487,2147,22476,12884,13489,13492,15441,12603,16045,4376,21214 Array ( [0] => 3807 [1] => 6390 [2] => 16101 [3] => 21215 [4] => 21523 [5] => 13488 [6] => 7492 [7] => 13487 [8] => 2147 [9] => 22476 [10] => 12884 [11] => 13489 [12] => 13492 [13] => 15441 [14] => 12603 [15] => 16045 [16] => 4376 [17] => 21214 )