สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8887' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10371,5010,1786,5119,40,19677,20163,13950,13855,8874,13896,18790,9579,21726,21750,18350,19832,14023 Array ( [0] => 10371 [1] => 5010 [2] => 1786 [3] => 5119 [4] => 40 [5] => 19677 [6] => 20163 [7] => 13950 [8] => 13855 [9] => 8874 [10] => 13896 [11] => 18790 [12] => 9579 [13] => 21726 [14] => 21750 [15] => 18350 [16] => 19832 [17] => 14023 )