สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8885' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22255,8993,17145,17142,4123,18717,4688,8719,5116,9639,16204,23393,22691,10058,89,14091,12435,23669 Array ( [0] => 22255 [1] => 8993 [2] => 17145 [3] => 17142 [4] => 4123 [5] => 18717 [6] => 4688 [7] => 8719 [8] => 5116 [9] => 9639 [10] => 16204 [11] => 23393 [12] => 22691 [13] => 10058 [14] => 89 [15] => 14091 [16] => 12435 [17] => 23669 )