สินค้าหมด

5,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8875' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23005,19983,13890,9639,9980,25302,23536,8009,8885,17509,18309,16198,8462,13851,19834,25310,21856,4685 Array ( [0] => 23005 [1] => 19983 [2] => 13890 [3] => 9639 [4] => 9980 [5] => 25302 [6] => 23536 [7] => 8009 [8] => 8885 [9] => 17509 [10] => 18309 [11] => 16198 [12] => 8462 [13] => 13851 [14] => 19834 [15] => 25310 [16] => 21856 [17] => 4685 )