สินค้าเหลือน้อย

4,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8874' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21133,11081,16189,10371,16211,22699,16145,22664,12432,1826,4413,1848,21511,19406,25722,11106,22935,10484 Array ( [0] => 21133 [1] => 11081 [2] => 16189 [3] => 10371 [4] => 16211 [5] => 22699 [6] => 16145 [7] => 22664 [8] => 12432 [9] => 1826 [10] => 4413 [11] => 1848 [12] => 21511 [13] => 19406 [14] => 25722 [15] => 11106 [16] => 22935 [17] => 10484 )