สินค้าเหลือน้อย

5,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8873' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6393,21,11106,10535,18327,6402,9475,10022,5951,1837,18156,21628,2211,6820,10056,10873,5195,18651 Array ( [0] => 6393 [1] => 21 [2] => 11106 [3] => 10535 [4] => 18327 [5] => 6402 [6] => 9475 [7] => 10022 [8] => 5951 [9] => 1837 [10] => 18156 [11] => 21628 [12] => 2211 [13] => 6820 [14] => 10056 [15] => 10873 [16] => 5195 [17] => 18651 )