สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8871' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23670,2211,5212,8875,16202,21,24109,4124,8867,139,23109,1811,24002,16185,4739,22677,13903,23537 Array ( [0] => 23670 [1] => 2211 [2] => 5212 [3] => 8875 [4] => 16202 [5] => 21 [6] => 24109 [7] => 4124 [8] => 8867 [9] => 139 [10] => 23109 [11] => 1811 [12] => 24002 [13] => 16185 [14] => 4739 [15] => 22677 [16] => 13903 [17] => 23537 )