สินค้าเหลือน้อย

4,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8869' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16149,22687,16225,17183,22898,18902,13545,18,10364,69,1796,4868,19731,1845,8887,13905,22485,20395 Array ( [0] => 16149 [1] => 22687 [2] => 16225 [3] => 17183 [4] => 22898 [5] => 18902 [6] => 13545 [7] => 18 [8] => 10364 [9] => 69 [10] => 1796 [11] => 4868 [12] => 19731 [13] => 1845 [14] => 8887 [15] => 13905 [16] => 22485 [17] => 20395 )