สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8861' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9322,17930,9284,6174,9240,9162,21441,3411,8577,13048,7070,20806,2706,22445,4290,20818,10348,3923 Array ( [0] => 9322 [1] => 17930 [2] => 9284 [3] => 6174 [4] => 9240 [5] => 9162 [6] => 21441 [7] => 3411 [8] => 8577 [9] => 13048 [10] => 7070 [11] => 20806 [12] => 2706 [13] => 22445 [14] => 4290 [15] => 20818 [16] => 10348 [17] => 3923 )