สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8860' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22438,9266,20844,11573,5515,10098,9231,8612,3858,8640,3403,4679,20843,22452,23625,17516,23720,10034 Array ( [0] => 22438 [1] => 9266 [2] => 20844 [3] => 11573 [4] => 5515 [5] => 10098 [6] => 9231 [7] => 8612 [8] => 3858 [9] => 8640 [10] => 3403 [11] => 4679 [12] => 20843 [13] => 22452 [14] => 23625 [15] => 17516 [16] => 23720 [17] => 10034 )