สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8859' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8640,13047,3967,4989,22993,9162,8618,9286,19143,17678,9195,8509,8613,3615,9231,20849,6173,21821 Array ( [0] => 8640 [1] => 13047 [2] => 3967 [3] => 4989 [4] => 22993 [5] => 9162 [6] => 8618 [7] => 9286 [8] => 19143 [9] => 17678 [10] => 9195 [11] => 8509 [12] => 8613 [13] => 3615 [14] => 9231 [15] => 20849 [16] => 6173 [17] => 21821 )