มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8853' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16306,21650,3161,4950,24579,2759,23461,9300,20190,20992,20491,485,25487,21328,6559,6222,22940,25710 Array ( [0] => 16306 [1] => 21650 [2] => 3161 [3] => 4950 [4] => 24579 [5] => 2759 [6] => 23461 [7] => 9300 [8] => 20190 [9] => 20992 [10] => 20491 [11] => 485 [12] => 25487 [13] => 21328 [14] => 6559 [15] => 6222 [16] => 22940 [17] => 25710 )