สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8835' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7473,4865,8311,8850,1179,12810,9592,22870,1622,9107,7251,790,3589,10651,9596,21961,4794,4863 Array ( [0] => 7473 [1] => 4865 [2] => 8311 [3] => 8850 [4] => 1179 [5] => 12810 [6] => 9592 [7] => 22870 [8] => 1622 [9] => 9107 [10] => 7251 [11] => 790 [12] => 3589 [13] => 10651 [14] => 9596 [15] => 21961 [16] => 4794 [17] => 4863 )