สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8798' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12355,18822,3421,18834,15642,14982,8804,2488,4172,8796,18642,16871,18481,3184,4366,7869,8797,3187 Array ( [0] => 12355 [1] => 18822 [2] => 3421 [3] => 18834 [4] => 15642 [5] => 14982 [6] => 8804 [7] => 2488 [8] => 4172 [9] => 8796 [10] => 18642 [11] => 16871 [12] => 18481 [13] => 3184 [14] => 4366 [15] => 7869 [16] => 8797 [17] => 3187 )