สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8798' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18825,12623,18828,16862,4371,8698,3335,8460,17932,12617,17934,15001,12619,17931,15646,4363,4173,3275 Array ( [0] => 18825 [1] => 12623 [2] => 18828 [3] => 16862 [4] => 4371 [5] => 8698 [6] => 3335 [7] => 8460 [8] => 17932 [9] => 12617 [10] => 17934 [11] => 15001 [12] => 12619 [13] => 17931 [14] => 15646 [15] => 4363 [16] => 4173 [17] => 3275 )