สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8500,2905,3196,21065,1543,2746,7220,5719,11921,1591,4941,19336,8403,5672,21673,18519,20546,3381 Array ( [0] => 8500 [1] => 2905 [2] => 3196 [3] => 21065 [4] => 1543 [5] => 2746 [6] => 7220 [7] => 5719 [8] => 11921 [9] => 1591 [10] => 4941 [11] => 19336 [12] => 8403 [13] => 5672 [14] => 21673 [15] => 18519 [16] => 20546 [17] => 3381 )