สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11095,8721,8727,8729,8756,10547,22015,11093,10562,22556,23458,9902,10563,22815,8748,10753,17703 Array ( [0] => 8754 [1] => 11095 [2] => 8721 [3] => 8727 [4] => 8729 [5] => 8756 [6] => 10547 [7] => 22015 [8] => 11093 [9] => 10562 [10] => 22556 [11] => 23458 [12] => 9902 [13] => 10563 [14] => 22815 [15] => 8748 [16] => 10753 [17] => 17703 )