สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,11087,22457,11096,13157,19966,8729,9905,9898,9895,23458,17184,10828,10232,8746,20953,9893,8750 Array ( [0] => 8745 [1] => 11087 [2] => 22457 [3] => 11096 [4] => 13157 [5] => 19966 [6] => 8729 [7] => 9905 [8] => 9898 [9] => 9895 [10] => 23458 [11] => 17184 [12] => 10828 [13] => 10232 [14] => 8746 [15] => 20953 [16] => 9893 [17] => 8750 )