สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11090,8745,9909,10232,24018,10752,8754,8763,8730,22014,9899,11097,8736,19648,10562,8753,9908,9895 Array ( [0] => 11090 [1] => 8745 [2] => 9909 [3] => 10232 [4] => 24018 [5] => 10752 [6] => 8754 [7] => 8763 [8] => 8730 [9] => 22014 [10] => 9899 [11] => 11097 [12] => 8736 [13] => 19648 [14] => 10562 [15] => 8753 [16] => 9908 [17] => 9895 )