สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8764' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,9904,8726,22839,9911,8761,9914,10563,17184,22457,11096,9912,9906,8756,11089,8747,15565,8734 Array ( [0] => 8721 [1] => 9904 [2] => 8726 [3] => 22839 [4] => 9911 [5] => 8761 [6] => 9914 [7] => 10563 [8] => 17184 [9] => 22457 [10] => 11096 [11] => 9912 [12] => 9906 [13] => 8756 [14] => 11089 [15] => 8747 [16] => 15565 [17] => 8734 )