มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

This item is limited to 1 per household.
Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Building Octopus Light Form] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 17.3 x 8.5 x 4 cm / 70g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8763' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,22015,8734,11088,8749,8758,8722,17677,22014,22839,8726,11096,10232,11093,9903,9905,10829,22815 Array ( [0] => 11097 [1] => 22015 [2] => 8734 [3] => 11088 [4] => 8749 [5] => 8758 [6] => 8722 [7] => 17677 [8] => 22014 [9] => 22839 [10] => 8726 [11] => 11096 [12] => 10232 [13] => 11093 [14] => 9903 [15] => 9905 [16] => 10829 [17] => 22815 )