มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,11095,8731,11086,9892,8761,8724,8721,8726,9905,8738,10752,22015,13053,8759,22014,10562,22456 Array ( [0] => 8752 [1] => 11095 [2] => 8731 [3] => 11086 [4] => 9892 [5] => 8761 [6] => 8724 [7] => 8721 [8] => 8726 [9] => 9905 [10] => 8738 [11] => 10752 [12] => 22015 [13] => 13053 [14] => 8759 [15] => 22014 [16] => 10562 [17] => 22456 )