มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24237,17699,9910,8730,8727,10830,17703,8761,8764,11452,17184,8739,8731,11095,8726,11096,9911,9901 Array ( [0] => 24237 [1] => 17699 [2] => 9910 [3] => 8730 [4] => 8727 [5] => 10830 [6] => 17703 [7] => 8761 [8] => 8764 [9] => 11452 [10] => 17184 [11] => 8739 [12] => 8731 [13] => 11095 [14] => 8726 [15] => 11096 [16] => 9911 [17] => 9901 )