มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,8726,9905,8757,8760,11086,8763,10828,17701,9908,11087,17703,11092,19967,8734,9894,11093,10829 Array ( [0] => 8746 [1] => 8726 [2] => 9905 [3] => 8757 [4] => 8760 [5] => 11086 [6] => 8763 [7] => 10828 [8] => 17701 [9] => 9908 [10] => 11087 [11] => 17703 [12] => 11092 [13] => 19967 [14] => 8734 [15] => 9894 [16] => 11093 [17] => 10829 )