มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Size: Approx. H 17cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'8762' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,8739,19967,11096,11088,21230,9915,8738,22014,8723,8758,8728,15565,10547,8735,9901,22815,9900 Array ( [0] => 10559 [1] => 8739 [2] => 19967 [3] => 11096 [4] => 11088 [5] => 21230 [6] => 9915 [7] => 8738 [8] => 22014 [9] => 8723 [10] => 8758 [11] => 8728 [12] => 15565 [13] => 10547 [14] => 8735 [15] => 9901 [16] => 22815 [17] => 9900 )