มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,8747,13053,8753,8760,8764,9908,8734,9895,8754,19966,11093,10828,8736,9893,9904,9902,22556 Array ( [0] => 8727 [1] => 8747 [2] => 13053 [3] => 8753 [4] => 8760 [5] => 8764 [6] => 9908 [7] => 8734 [8] => 9895 [9] => 8754 [10] => 19966 [11] => 11093 [12] => 10828 [13] => 8736 [14] => 9893 [15] => 9904 [16] => 9902 [17] => 22556 )