มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,10830,9912,8763,23458,9913,8743,8735,8729,22015,9905,11095,9895,17677,24237,22839,11091,11096 Array ( [0] => 11093 [1] => 10830 [2] => 9912 [3] => 8763 [4] => 23458 [5] => 9913 [6] => 8743 [7] => 8735 [8] => 8729 [9] => 22015 [10] => 9905 [11] => 11095 [12] => 9895 [13] => 17677 [14] => 24237 [15] => 22839 [16] => 11091 [17] => 11096 )