มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Kamen Rider Build], [Soft Vinyl Figure of Kamen Rider Close] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 8.8 x 3.6 cm / 71g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8761' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,8752,8736,11089,8760,8749,9916,8756,8746,8759,11090,9911,9900,9908,9895,8731,22456,11486 Array ( [0] => 8744 [1] => 8752 [2] => 8736 [3] => 11089 [4] => 8760 [5] => 8749 [6] => 9916 [7] => 8756 [8] => 8746 [9] => 8759 [10] => 11090 [11] => 9911 [12] => 9900 [13] => 9908 [14] => 9895 [15] => 8731 [16] => 22456 [17] => 11486 )