มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Copyright 2017 Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

- From [Masked Rider Build], [Soft Vinyl figure of [Kamen Rider Build Key Dragon Form]] appears in the Rider Hero series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 18 x 9 x 3 cm / 66g

/
q select pid from dex_product where pid<>'8760' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9895,8744,11452,8759,11486,9913,8749,9892,9916,11088,9898,22457,9901,11094,17699,17184,8743,22014 Array ( [0] => 9895 [1] => 8744 [2] => 11452 [3] => 8759 [4] => 11486 [5] => 9913 [6] => 8749 [7] => 9892 [8] => 9916 [9] => 11088 [10] => 9898 [11] => 22457 [12] => 9901 [13] => 11094 [14] => 17699 [15] => 17184 [16] => 8743 [17] => 22014 )