สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,10753,8762,8756,8735,8734,8747,8736,9904,10559,8739,8726,8760,9913,8725,8721,8723,8737 Array ( [0] => 9898 [1] => 10753 [2] => 8762 [3] => 8756 [4] => 8735 [5] => 8734 [6] => 8747 [7] => 8736 [8] => 9904 [9] => 10559 [10] => 8739 [11] => 8726 [12] => 8760 [13] => 9913 [14] => 8725 [15] => 8721 [16] => 8723 [17] => 8737 )