สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,19967,8753,11092,19966,8755,9892,17184,8747,11452,9894,9911,8757,11091,9895,17677,8748,17701 Array ( [0] => 10830 [1] => 19967 [2] => 8753 [3] => 11092 [4] => 19966 [5] => 8755 [6] => 9892 [7] => 17184 [8] => 8747 [9] => 11452 [10] => 9894 [11] => 9911 [12] => 8757 [13] => 11091 [14] => 9895 [15] => 17677 [16] => 8748 [17] => 17701 )