สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8759' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,13157,9899,11092,13053,9907,22015,22014,8753,9895,22456,22815,20953,9908,8733,8750,9913,8760 Array ( [0] => 15565 [1] => 13157 [2] => 9899 [3] => 11092 [4] => 13053 [5] => 9907 [6] => 22015 [7] => 22014 [8] => 8753 [9] => 9895 [10] => 22456 [11] => 22815 [12] => 20953 [13] => 9908 [14] => 8733 [15] => 8750 [16] => 9913 [17] => 8760 )