มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,22015,11087,17699,8728,9902,9898,9901,8744,19967,17703,9895,9910,22456,9906,11088,10752,9899 Array ( [0] => 9915 [1] => 22015 [2] => 11087 [3] => 17699 [4] => 8728 [5] => 9902 [6] => 9898 [7] => 9901 [8] => 8744 [9] => 19967 [10] => 17703 [11] => 9895 [12] => 9910 [13] => 22456 [14] => 9906 [15] => 11088 [16] => 10752 [17] => 9899 )