มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,8761,9901,9916,10563,8738,9905,8721,22014,22556,22456,8745,15565,9914,9908,11090,11452,8722 Array ( [0] => 9898 [1] => 8761 [2] => 9901 [3] => 9916 [4] => 10563 [5] => 8738 [6] => 9905 [7] => 8721 [8] => 22014 [9] => 22556 [10] => 22456 [11] => 8745 [12] => 15565 [13] => 9914 [14] => 9908 [15] => 11090 [16] => 11452 [17] => 8722 )