มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23458,9915,22457,9899,8764,9898,11086,8726,9904,17699,10752,8747,8729,11091,19648,8736,8721,9906 Array ( [0] => 23458 [1] => 9915 [2] => 22457 [3] => 9899 [4] => 8764 [5] => 9898 [6] => 11086 [7] => 8726 [8] => 9904 [9] => 17699 [10] => 10752 [11] => 8747 [12] => 8729 [13] => 11091 [14] => 19648 [15] => 8736 [16] => 8721 [17] => 9906 )