มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8758' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8750,8760,10562,8764,9893,8739,17184,8723,9901,9899,24018,8729,20091,21230,9910,11096,9913,10559 Array ( [0] => 8750 [1] => 8760 [2] => 10562 [3] => 8764 [4] => 9893 [5] => 8739 [6] => 17184 [7] => 8723 [8] => 9901 [9] => 9899 [10] => 24018 [11] => 8729 [12] => 20091 [13] => 21230 [14] => 9910 [15] => 11096 [16] => 9913 [17] => 10559 )