มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,10828,13053,8762,8723,10829,11091,11090,8753,8754,10563,9908,9916,8743,17677,11092,9900,8722 Array ( [0] => 8748 [1] => 10828 [2] => 13053 [3] => 8762 [4] => 8723 [5] => 10829 [6] => 11091 [7] => 11090 [8] => 8753 [9] => 8754 [10] => 10563 [11] => 9908 [12] => 9916 [13] => 8743 [14] => 17677 [15] => 11092 [16] => 9900 [17] => 8722 )