มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23458,9912,20091,8732,17699,10232,22014,8743,11095,9894,8749,10560,11092,8721,10562,9908,10830,8728 Array ( [0] => 23458 [1] => 9912 [2] => 20091 [3] => 8732 [4] => 17699 [5] => 10232 [6] => 22014 [7] => 8743 [8] => 11095 [9] => 9894 [10] => 8749 [11] => 10560 [12] => 11092 [13] => 8721 [14] => 10562 [15] => 9908 [16] => 10830 [17] => 8728 )