มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,8760,8744,17699,11452,10562,8736,8721,21230,22457,13157,20947,11088,9908,8759,9899,22014,9898 Array ( [0] => 10559 [1] => 8760 [2] => 8744 [3] => 17699 [4] => 11452 [5] => 10562 [6] => 8736 [7] => 8721 [8] => 21230 [9] => 22457 [10] => 13157 [11] => 20947 [12] => 11088 [13] => 9908 [14] => 8759 [15] => 9899 [16] => 22014 [17] => 9898 )