มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,10828,9904,21229,10563,11452,9899,13157,11095,8750,9909,11097,8724,9916,8746,21230,9912,8730 Array ( [0] => 8731 [1] => 10828 [2] => 9904 [3] => 21229 [4] => 10563 [5] => 11452 [6] => 9899 [7] => 13157 [8] => 11095 [9] => 8750 [10] => 9909 [11] => 11097 [12] => 8724 [13] => 9916 [14] => 8746 [15] => 21230 [16] => 9912 [17] => 8730 )