มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,10561,11452,23458,17701,8739,8748,19648,9898,22457,8754,10559,11087,8733,11094,8737,8725,22815 Array ( [0] => 8764 [1] => 10561 [2] => 11452 [3] => 23458 [4] => 17701 [5] => 8739 [6] => 8748 [7] => 19648 [8] => 9898 [9] => 22457 [10] => 8754 [11] => 10559 [12] => 11087 [13] => 8733 [14] => 11094 [15] => 8737 [16] => 8725 [17] => 22815 )