มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10232,8759,8726,8748,8762,10753,11088,10563,8730,11091,9892,15565,8747,9900,11087,9902,9906,8724 Array ( [0] => 10232 [1] => 8759 [2] => 8726 [3] => 8748 [4] => 8762 [5] => 10753 [6] => 11088 [7] => 10563 [8] => 8730 [9] => 11091 [10] => 9892 [11] => 15565 [12] => 8747 [13] => 9900 [14] => 11087 [15] => 9902 [16] => 9906 [17] => 8724 )