มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21229,9905,11088,8749,8722,13157,8746,9909,10830,9892,9906,11086,21230,20091,8744,8726,8762,10561 Array ( [0] => 21229 [1] => 9905 [2] => 11088 [3] => 8749 [4] => 8722 [5] => 13157 [6] => 8746 [7] => 9909 [8] => 10830 [9] => 9892 [10] => 9906 [11] => 11086 [12] => 21230 [13] => 20091 [14] => 8744 [15] => 8726 [16] => 8762 [17] => 10561 )