มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,9905,8747,8739,10830,10232,9903,23458,10560,11096,8745,8724,19648,8733,19966,8755,11090,24018 Array ( [0] => 8752 [1] => 9905 [2] => 8747 [3] => 8739 [4] => 10830 [5] => 10232 [6] => 9903 [7] => 23458 [8] => 10560 [9] => 11096 [10] => 8745 [11] => 8724 [12] => 19648 [13] => 8733 [14] => 19966 [15] => 8755 [16] => 11090 [17] => 24018 )