มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,11091,11097,8734,8744,8724,20947,10829,9904,8727,8754,8739,9892,17699,8762,9907,10232,20953 Array ( [0] => 8757 [1] => 11091 [2] => 11097 [3] => 8734 [4] => 8744 [5] => 8724 [6] => 20947 [7] => 10829 [8] => 9904 [9] => 8727 [10] => 8754 [11] => 8739 [12] => 9892 [13] => 17699 [14] => 8762 [15] => 9907 [16] => 10232 [17] => 20953 )