สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8737,10562,23458,8729,22815,11087,8726,11486,8762,22456,21230,11088,11097,8738,9910,8725,9893 Array ( [0] => 9914 [1] => 8737 [2] => 10562 [3] => 23458 [4] => 8729 [5] => 22815 [6] => 11087 [7] => 8726 [8] => 11486 [9] => 8762 [10] => 22456 [11] => 21230 [12] => 11088 [13] => 11097 [14] => 8738 [15] => 9910 [16] => 8725 [17] => 9893 )