สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,8722,11095,8738,9903,21230,10752,19648,15565,20947,10547,8746,9895,8752,8762,10562,11096,8749 Array ( [0] => 9901 [1] => 8722 [2] => 11095 [3] => 8738 [4] => 9903 [5] => 21230 [6] => 10752 [7] => 19648 [8] => 15565 [9] => 20947 [10] => 10547 [11] => 8746 [12] => 9895 [13] => 8752 [14] => 8762 [15] => 10562 [16] => 11096 [17] => 8749 )