สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,13053,23458,19648,20091,22014,8734,9913,10753,19967,8726,11486,8733,8763,9909,8747,9899,8745 Array ( [0] => 20947 [1] => 13053 [2] => 23458 [3] => 19648 [4] => 20091 [5] => 22014 [6] => 8734 [7] => 9913 [8] => 10753 [9] => 19967 [10] => 8726 [11] => 11486 [12] => 8733 [13] => 8763 [14] => 9909 [15] => 8747 [16] => 9899 [17] => 8745 )