สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8754' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,11087,9902,9898,11097,22556,8756,8734,24018,22014,11088,10562,10753,8738,9893,9899,10829,11096 Array ( [0] => 20953 [1] => 11087 [2] => 9902 [3] => 9898 [4] => 11097 [5] => 22556 [6] => 8756 [7] => 8734 [8] => 24018 [9] => 22014 [10] => 11088 [11] => 10562 [12] => 10753 [13] => 8738 [14] => 9893 [15] => 9899 [16] => 10829 [17] => 11096 )