มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8753' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,8729,11091,21230,11092,9915,8746,10563,11093,9914,11452,19967,9913,13053,8761,9894,8752,11087 Array ( [0] => 11097 [1] => 8729 [2] => 11091 [3] => 21230 [4] => 11092 [5] => 9915 [6] => 8746 [7] => 10563 [8] => 11093 [9] => 9914 [10] => 11452 [11] => 19967 [12] => 9913 [13] => 13053 [14] => 8761 [15] => 9894 [16] => 8752 [17] => 11087 )