มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8753' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,8746,8750,11095,8734,8730,8748,9907,8726,8744,8723,8737,13157,19966,10563,11092,10828,11093 Array ( [0] => 9911 [1] => 8746 [2] => 8750 [3] => 11095 [4] => 8734 [5] => 8730 [6] => 8748 [7] => 9907 [8] => 8726 [9] => 8744 [10] => 8723 [11] => 8737 [12] => 13157 [13] => 19966 [14] => 10563 [15] => 11092 [16] => 10828 [17] => 11093 )