มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,9909,8747,8730,8758,9901,22839,8757,11097,9906,8734,8721,9912,24237,8735,8738,8744,10232 Array ( [0] => 17699 [1] => 9909 [2] => 8747 [3] => 8730 [4] => 8758 [5] => 9901 [6] => 22839 [7] => 8757 [8] => 11097 [9] => 9906 [10] => 8734 [11] => 8721 [12] => 9912 [13] => 24237 [14] => 8735 [15] => 8738 [16] => 8744 [17] => 10232 )