สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22556,8746,21230,22456,8727,8722,20953,9905,8764,8731,8755,8725,8761,22015,11092,8730,8745,23458 Array ( [0] => 22556 [1] => 8746 [2] => 21230 [3] => 22456 [4] => 8727 [5] => 8722 [6] => 20953 [7] => 9905 [8] => 8764 [9] => 8731 [10] => 8755 [11] => 8725 [12] => 8761 [13] => 22015 [14] => 11092 [15] => 8730 [16] => 8745 [17] => 23458 )