สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,8732,11088,11089,8721,11087,11096,11090,8743,8729,9909,9899,9903,9911,10753,8753,9900,9898 Array ( [0] => 8726 [1] => 8732 [2] => 11088 [3] => 11089 [4] => 8721 [5] => 11087 [6] => 11096 [7] => 11090 [8] => 8743 [9] => 8729 [10] => 9909 [11] => 9899 [12] => 9903 [13] => 9911 [14] => 10753 [15] => 8753 [16] => 9900 [17] => 9898 )