สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,8764,9898,17699,9908,11087,20091,9902,8762,8734,8725,20953,11086,9892,22014,8721,19648,19967 Array ( [0] => 13053 [1] => 8764 [2] => 9898 [3] => 17699 [4] => 9908 [5] => 11087 [6] => 20091 [7] => 9902 [8] => 8762 [9] => 8734 [10] => 8725 [11] => 20953 [12] => 11086 [13] => 9892 [14] => 22014 [15] => 8721 [16] => 19648 [17] => 19967 )